Disclaimer

Christophe Zenner, met ondernemingsnummer 0863643458, onder de handelsnaam SOLID Mailings, hierna te noemen SOLID Mailings, verleent u hierbij toegang tot solidmailings.be en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

SOLID Mailings behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

SOLID Mailings spant zich in om de inhoud van solidmailings.be zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op solidmailings.be aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van SOLID Mailings.

In het bijzonder zijn alle prijzen op solidmailings.be onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op solidmailings.be opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan SOLID Mailings nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij SOLID Mailings. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van SOLID Mailings, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overige

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.